QHSE Coördinator

Aan de hand van (nieuwe) wet- en regelgeving QHSE plannen maakt en uitvoert. Interne audits, werkplekinspecties, toolboxmeetings en QHSE bijeenkomsten organiseert en uitvoert. RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie), milieuaspectenanalyses, jaarplannen en Lees verder