QHSE Coördinator

Aan de hand van (nieuwe) wet- en regelgeving QHSE plannen maakt en uitvoert. Interne audits, werkplekinspecties, toolboxmeetings en QHSE bijeenkomsten organiseert en uitvoert. RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie), milieuaspectenanalyses, jaarplannen en Lees verder

Consultant Civiel | Den Bosch

| |

Samen bouwen aan de ambities van morgen! 4people werft technische professionals voor toonaangevende opdrachtgevers binnen Engineering en Bouw, Infra & Milieu. Wij zijn dé verbinder tussen vraag en aanbod voor Lees verder