Wil jij binnen een waterschap meehelpen aan projectbeheersing?

Manager projectbeheersing

Werkzaamheden

Opdrachtomschrijving

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken. Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Afdeling Grondzaken en Inrichting
De afdeling Grondzaken en Inrichting werkt aan inrichtingsprojecten in het hele stroomgebied van Aa en Maas. De kandidaat die gespecialiseerd is in projectbeheersing zal zich inzetten voor een aantal projecten, namelijk: Oeffeltse Raam, Gulden Land, GGOR St. Anthonis/Boxmeer en ’t Aa-dal Zuid.

In het gebied Oeffeltse Raam wordt sinds 2016 gewerkt aan het voorkomen van wateroverlast. In de toekomst verwachten we steeds vaker hevige regenval en langere periodes van droogte. Daarom passen we samen met de gemeente Land van Cuijk de beek aan, zodat deze de gevolgen van klimaatverandering beter aankan.

In het Gulden Land wordt samen met de gemeente Helmond en Laarbeek een gebied ontwikkeld waar natuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan. Zo werken we aan natuurontwikkeling in de Kop van Aarle-Rixtel en onderzoeken we de mogelijkheid van een waterharmonica.

In het gebied St. Anthonis/Boxmeer werkt het waterschap samen met betrokkenen aan een beter watersysteem omdat het grondgebruik is veranderd, er nieuwe wensen en behoeften zijn in de streek en omdat het klimaat verandert.

In het gebied ’t Aa-dal Zuid (rondom de kernen Asten en Someren) werken we aan een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken.

Meer informatie over de projecten is te vinden op www.aaenmaas.nl.

De opdracht
Voor de bovenstaande projecten zoeken wij een kandidaat gespecialiseerd op het gebied van projectbeheersing. De kandidaat is een manager projectbeheersing die deel zal uitmaken van verschillende IPM-teams en zorg draagt voor de projectbeheersing binnen de verschillende projecten, maar ook aandacht heeft voor de professionalisering van projectbeheersing binnen de afdeling Grondzaken en Inrichting in het algemeen.

Eisen

Dit ga je doen
De manager projectbeheersing heeft een centrale rol in het projectteam. Jij bent degene die de IPM-rollen verbindt. Je legt verantwoording af aan de projectmanager, die verantwoordelijk is voor de interne samenwerking. Niet alle bovengenoemde projecten werken in IPM-rollen, in deze gevallen gaat het om het ondersteunen van de projectleider op de manager projectbeheersing aspecten.

• Je bent binnen het IPM-model verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersing van het project;
• Je zorgt dat er altijd integraal zicht is op de actuele status van alle beheersaspecten: tijd, geld, vergunningen, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie, bestuurlijke besluitvorming en de beleidsdoelstellingen van het project;
• Je beoordeelt facturen en zorgt ervoor dat de juiste informatie wordt afgeleverd bij de financiële administratie;
• Als MPB ben je de interne waakhond die de overige rolhouders scherp houdt op hun taken en verantwoordelijkheden;
• Je draagt bij aan de professionalisering van projectbeheersing binnen de afdeling Grondzaken en Inrichting en deelt daarbij ervaringen op het gebied van projectbeheersing met vakgenoten binnen de afdeling.

 

Kandidaat omschrijving

De kandidaat heeft een hands-on mentaliteit ten aanzien van het opstellen van planningen, risicodossiers en ramingen, deze bewaken en actueel houden gedurende de uitvoering van het programma. Meestergezel constructie is toegestaan. De kandidaat beschikt over de navolgende competenties en vaardigheden:

Bijzonderheden

Samenwerken
Risico gestuurd
Integraal denken
Adviesvaardigheden
Onderhandelen
Teamspeler
Coaching vaardigheden

Houding en gedrag
Resultaatgerichtheid werken
Innovatief handelen
Proactiviteit
Organisatie- en bestuur sensitiviteit
Onafhankelijkheid

Solliciteren

Vul onderstaande formulier in om meteen te solliciteren op deze functie.

Voeg je CV toe. Geaccepteerde bestandstypen zijn DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!