Vind jij het leuk om je in te spannen voor woonopgaven binnen een bruisende gemeente?

Beleidsadviseur Wonen

Werkzaamheden

Jij zorgt voor een goed woonbeleid zodat de inwoners van onze gemeente betaalbaar en passend kunnen wonen in een fijne woonomgeving. Ben jij een betrokken vakspecialist met visie op het gebied van Volkshuisvesting en
Wonen? Kom dan bij het team Wonen van het Expertisecentrum. Wij zoeken een
Beleidsadviseur Wonen. In Breda willen we dat iedereen betaalbaar en duurzaam kan wonen en leven, in een prettige woonomgeving. In het Bestuursakkoord Lef en Liefde is de ambitie uitgesproken om in de periode 2018-2022 6.000 woningen aan de voorraad toe te voegen, dan wel in
harde plannen te hebben. De primaire aandacht is gericht op de verruiming van de voorraad, om hiermee het aanbod te verruimen voor diverse doelgroepen.
We vinden het belangrijk om te kijken naar specifieke woonbehoeften en het bieden van specifieke woonmilieus om te komen tot een goede match. Vanuit Wonen richten we ons vooral op de huisvesting van diverse (maar ook specifieke) doelgroepen op de woningmarkt. Denk aan starters op de woningmarkt, mensen met een lager- of middeninkomen, senioren, arbeidsmigranten, statushouders, studenten en mensen die vanuit een intramurale woonvoorziening zelfstandig in de wijk gaan wonen. Naast nieuwbouw zijn er veel mogelijkheden en uitdagingen in de bestaande
woningvoorraad om mensen op een goede manier woonruimte te bieden,
zoals woningsplitsing, kamerverhuur en transformatie van kantoor- en
bedrijfsgebouwen.

Voor het komende half jaar zijn we op zoek naar een flexibele en ervaren adviseur. Je zorgt (in samenspraak met stakeholders) dat invulling wordt gegeven aan integraal kwalitatief en kwantitatief woonbeleid dat aansluit op onze beleidskaders.

Je uitdaging ligt o.a. bij:
 Het verzorgen van startersleningen.
 Het realiseren en evalueren van het woonloket voor nieuwe woonvormen. We
zorgen daarmee dat we innovatieve ideeën verder in ontwikkeling kunnen
brengen.
 Het beoordelen van vele initiatieven, voor zowel nieuwbouw als de bestaande
voorraad.
 De huisvestiging van arbeidsmigranten. Hiervoor werk je nauw samen met het
team Economie dat zich meer op de werkgelegenheidsaspecten richt.
 De actualisering van het Bredase voor kamerverhuurbeleid.
 De advisering over nieuwbouw in projecten als ook in de diverse gemeentelijk
versnellingsopgaven.

Het team Wonen bestaat uit 10 professionals, die werkzaam zijn binnen het
Expertisecentrum. Je werkt nauw samen met diverse woonadviseurs. Je werkt in
gevarieerde en wisselende projectsamenstellingen, met andere afdelingen (zoals Ruimte en Vergunningen), maar ook met stedelijke partners zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, hogescholen en en niet te vergeten onze inwoners. Je adviseert in toonaangevende gebiedsontwikkelingen en projecten en werkt nauw samen met uiteenlopende partijen. Het team onderhoudt nauw contact met de bestuurlijke opdrachtgever (portefeuillehouder). Daarnaast speel je een belangrijke voorbereidende rol in het verkrijgen van draagvlak bij diverse partijen en organisaties voor een goede en gedegen politieke besluitvorming.

Eisen

In een geschikte kandidaat zien we het volgende terug:
 Je hebt een relevante opleiding op HBO niveau afgerond, bij voorkeur WO
 Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het woondomein, waarvan een aantal jaar in een politiek-bestuurlijke omgeving
 Je levert visie en inzicht in de volkshuisvestelijke opgave
 Je zorgt dat de stakeholders goed aangehaakt zijn en de benodigde keuzes
kunnen maken.
 Je ziet de samenhang tussen wijk, stads en regionaal niveau én de samenhang tussen de verschillende beleidsdomeinen.
 Je kunt deze mondeling en schriftelijk goed meegeven.
 Je bent diplomatiek en hebt gevoel voor de maatschappelijke urgentie, de trends en ontwikkelingen.
 Je werkt liever samen dan alleen.
 Je beschikt over een gezonde dosis humor.

Bijzonderheden

Je bent verantwoordelijk voor een heldere communicatie, kennisdeling en participatie. Je bent omgevingsbewust en kunt de maatschappelijke ontwikkelingen goed naar het werk binnen de gemeente vertalen. Je bent pragmatisch en neemt het voortouw om de gemeentelijke rol ten aanzien van wonen vorm te geven. Juist in deze tijd vraagt dat pro-activiteit.

Solliciteren

Vul onderstaande formulier in om meteen te solliciteren op deze functie.

Voeg je CV toe. Geaccepteerde bestandstypen zijn DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!

Transfernieuws

Met blijdschap en gepaste trots kan ik meedelen dat 4People erin is geslaagd om Leon Lous aan zich te binden. Na een aantal zeer prettige en inhoudelijk goede gesprekken zijn we overeengekomen dat Leon per 1 juli 2023 bij 4People in vaste dienst komt. Zijn kennis en ervaring opgedaan bij Gemeentewerken Rotterdam en VolkerWessels, evenals de nodige complexe projecten waaraan Leon heeft gewerkt, zorgen ervoor dat wij nog beter beslagen ten ijs komen bij onze partners en op de projecten.

Lees het verhaal