Stichting Communicatie + 4People

Bij 4People letten we bij het vinden van een goede match op veel meer dan alleen een CV. Gesprekken voeren is een belangrijk onderdeel van ons werk. En daarin is onze eigen persoonlijke ontwikkeling van cruciaal belang. Wie ben je, hoe kom je over en hoe voer je een waardevol gesprek? Om onszelf te blijven bijspijkeren hierin werken we al jarenlang samen met Stichting Communicatie. In dit interview vertelt Marco je alles over zijn bedrijf en de samenwerking met 4People.

Hoi Marco, stel jezelf eens voor? 

Mijn naam is Marco ten Berge. Ik ben 60 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb twee dochters. Ik heb een opleiding gevolgd in Arbeids- en Organisatiepsychologie. Wel heb ik een wat bijzondere hobby: sinds mijn 13e verzamel ik handgeschreven brieven van bekende mensen uit het binnen- en buitenland. Inmiddels heb ik een verzameling van ongeveer 1.000 brieven van beroemdheden die mij iets geschreven hebben, zoals Muhammad Ali, Mother Teresa en Yasser Arafat.

Vertel, wat is Stichting Communicatie en wat is jouw rol binnen de organisatie? 

Stichting Communicatie biedt impactvolle trainingen, coaching, assessments en organisatieontwikkeling voor de zakelijke markt. Dit doen we al sinds 1974. Of het nu gaat om een young professional, accountmanager of een senior leidinggevende: wij ondersteunen mensen bij de volgende stap in hun carrière en persoonlijke ontwikkeling.

Zelf ben ik één van de drie partners binnen Stichting Communicatie en ik richt mij vooral op het geven van trainingen op het gebied van gedragsbeoordeling.

Hoe zouden jouw collega’s jou omschrijven? 

Harde werker, gedisciplineerd en eerder wat wantrouwend van aard dan naïef (een collega heeft eens tegen mij gezegd dat ik mij geen knollen voor citroenen laat verkopen).

Hoe is de samenwerking met 4People tot stand gekomen en hoe zou je de samenwerking omschrijven? 

De oprichter van 4People, Ronald ter Beek, heb ik 30 jaar geleden getraind toen hij werkzaam was bij Multec (nu bekend als Brunel). Ik heb al die jaren contact met hem gehouden. Toen Ronald 4People oprichtte, vroeg hij mij om bij te dragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden van zijn collega’s.

De samenwerking is altijd prettig verlopen. We hebben ‘korte’ communicatielijnen, spreken dezelfde taal en als er onverhoopt zaken niet naar wens verliepen, werden die direct opgelost. Doordat we zo lang hebben samengewerkt, begrijpen we elkaar snel. Vanuit mij bekeken: de cultuur en manier van werken van 4People. Vanuit 4People bekeken: de wijze waarop ik train en tegen arbeidsbemiddeling aankijk.

“Binnen de arbeidsbemiddeling zijn er veel bureaus actief die met veel ‘blabla-verhalen’ te werk gaan, zo’n organisatie is 4People niet.”

Welke ontwikkeling heeft de samenwerking de afgelopen jaren doorgemaakt?

In het begin werd er vanuit Stichting Communicatie incidenteel een training gegeven. In de loop der jaren heeft dit steeds meer een structurele vorm aangenomen. 

Iedere consultant die start bij 4People volgt de 4-daagse training interviewtechnieken. Daarin worden vaardigheden aangeleerd of aangescherpt om kandidaten goed te kunnen beoordelen en daardoor een betrouwbare match te maken met de vacature bij de opdrachtgever. Daarnaast leveren wij een bijdrage in de vorm van het geven van workshops aan de klanten van 4People en geven we organisatieadvies.

Hoe zou je 4People omschrijven? 

Het eerste wat mij binnenschiet is de term ‘no-nonsense’. Binnen de arbeidsbemiddeling zijn er veel bureaus actief die met veel ‘blabla-verhalen’ te werk gaan, die veel onzinnige beloftes doen (bijvoorbeeld: ‘wij zijn in staat om binnen 24 uur een x aantal geschikte kandidaten te leveren’), of die niet onder stoelen of banken steken dat hun eigen commerciële belangen maatgevend zijn. Zo’n organisatie is 4People niet. De consultants verplaatsen zich in de belangen van hun klanten en hun kandidaten. Zij hebben een goede kijk op de markt en hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Hierdoor is de kans op een succesvolle match maximaal.

Van welke trainingen maakt 4People gebruik bij Stichting Communicatie? 

De 4-daagse training interviewtechnieken en, afhankelijk van specifieke wensen die bij consultants en bij opdrachtgevers ontstaan, trainingen op het gebied van diverse gesprekstechnieken. Hierbij kun je denken aan het voeren van selectiegesprekken, functioneringsgesprekken of problem solving.

Met welk doel start je elke keer de training en welk resultaat wil je achteraf hebben bereikt? 

Bij al onze trainingen staat centraal: het kunnen verplaatsen in de ander. Of het nu gaat om leidinggeven, verkopen of opvoeden. Het is belangrijk om een inschatting te maken wie er tegenover je zit. Daarvoor zijn communicatietechnieken van essentieel belang. 

De trainingen worden zoveel mogelijk afgestemd op de individuele deelnemers. Dit maatwerk is onder andere mogelijk door de deelnemers vooraf te laten nadenken wat ze willen leren. Ook betrekken we actief de manager bij de voorbereiding en de follow-up van de training.  

Wat kenmerkt 4People collega’s die bij jou in de training langskomen? 

Wat mij opvalt is dat de collega’s bij 4People een diverse achtergrond hebben. Er zijn collega’s die eerder gewerkt hebben binnen de arbeidsbemiddeling, maar ook in de hospitality branche, de retail etc. Qua persoonlijkheid lijken ze daarentegen veel meer op elkaar. Intrinsiek gemotiveerde mensen met een no-nonsense mentaliteit. Daarnaast hebben zij vrijwel allen een combinatie van serieus werken, maar ook gevoel voor humor.

Waar ben je het meest trots op in de samenwerking met 4People? 

Ik ben vooral trots wanneer ik de ontwikkeling zie bij de consultants binnen 4People. Sommigen zijn relatief onervaren begonnen, maar hebben zich in een vrij korte tijd sterk ontwikkeld en hebben nu zelfs de rol van manager ingenomen. Ik ben trots dat wij als Stichting Communicatie daar een klein steentje aan hebben bijgedragen.

Maar ook ben ik trots dat 4People na zoveel jaren de samenwerking met ons waardeert. Want in deze markt, waarin er duizenden trainingsbureaus actief zijn, is dat geen vanzelfsprekendheid.

Waar ben jij zelf het meest trots op (in je eigen ontwikkeling/Stichting Communicatie/privé)? 

Mijn trots heeft te maken met hetgeen ik hiervoor heb benoemd. Stichting Communicatie bestaat volgend jaar een halve eeuw en wij mogen een bijdrage leveren bij een aantal prachtige bedrijven. 

De continuïteit die wij inmiddels hebben bereikt, waarbij we al meer dan 20 jaar met sommige opdrachtgevers samenwerken, geeft ons veel voldoening. Maar dit geldt niet alleen voor de continuïteit richting opdrachtgevers. Hetzelfde geldt voor onze medewerkers binnen Stichting Communicatie. De meesten werken langer dan 10 jaar bij ons en ook dat maakt me trots dat Stichting Communicatie als werkgever het nodige te bieden heeft.

Welke tip zou je (nieuwe) 4People collega’s mee willen geven om succesvol te zijn binnen de arbeidsbemiddeling? 

Standaard tips, maar niet onbelangrijk, zijn: werk hard, kom je afspraken na en neem in eerste instantie de belangen van jouw gesprekspartner als uitgangspunt en niet jouw eigen belangen.

Maar leer ook van anderen. Succesvolle consultants zijn in het algemeen vrij eigenwijs. Deze eigenwijsheid is ook een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn, maar het is van belang deze eigenwijsheid op de juiste momenten te temperen. Leer van de mensen om je heen die succesvol zijn en/of die je bewondert.