Krapte op de arbeidsmarkt: een uitdaging en een kans

Krapte op de arbeidsmarkt en in het bijzonder binnen de techniek; dat is een vraagstuk waar velen zich mee bezighouden. De economie groeit en technologie gaat vooruit, maar mensen blijven nodig. Het dwingt organisaties om goed te kijken naar hun wervingsstrategieën terwijl ze huidige werknemers op de juiste plek binnen de organisatie willen behouden.

Het personeelstekort dwingt organisaties om creatiever te zijn in de zoektocht naar potentiële medewerkers. De oude manier van werving voldoet niet meer. Hoe we kijken naar selectiecriteria, opleidingsmogelijkheden en werkomgeving. Het moet allemaal anders als je als werkgever aantrekkelijk wilt zijn én blijven voor divers talent.

“Zelfontwikkeling en bijscholing zijn niet langer optioneel. ”

Maar niet alleen voor werkgevers is de huidige arbeidsmarkt een kans, ook voor werknemers biedt het mogelijkheden. Het is de kans om je waarde op de arbeidsmarkt te vergroten. Zelfontwikkeling en bijscholing zijn niet langer optioneel. De soort werkzaamheden verschuiven door bijvoorbeeld ontwikkelingen in technologie. Een carrière pad is niet meer zo rechtlijnig als dat het vroeger was. Wanneer je als werknemer bereid bent om te investeren in je eigen groei en flexibiliteit zijn er op dit moment in de markt enorm veel kansen.

Laten we met elkaar de druk en krapte op de arbeidsmarkt als uitnodiging zien voor verandering en innovatie. Daarbij blijft het belangrijk om als werkgever en werknemer elkaar verder te helpen. Iets waar we als 4People graag een steentje aan bijdragen.

Wij denken graag mee in personele vraagstukken en zetten daarbij op creatieve wijze problemen graag om in kansen. Wil je samen met ons bouwen aan een succesvol partnerschap? Bel of mail me dan op 0622329780 of mail naar m.kamphuis@4people.nu