‘Als bouwbedrijf kun je niet zonder een strategisch partner als 4people’

4people is sinds drie jaar strategisch recruitmentpartner van bouw- en ontwikkelingsbedrijf Ballast Nedam. Dat leidde tot meer dan 20 nieuwe krachten in allerlei functies. Wat was de reden voor de samenwerking? En wat de samenwerking succesvol? We spreken Ronald de Geus, managing director van Ballast Nedam Infra Projects.

Hoi Ronald, kun je kort iets over jezelf vertellen?

‘Ik ben Ronald de Geus en werk nu zo’n drie jaar bij Ballast Nedam. Voor die tijd werkte ik in verschillende functies in de olie- en gasindustrie in Australië, Midden-Amerika en het Midden-Oosten. Bij Ballast Nedam begon ik als operationeel directeur en werd ik later algemeen directeur van Ballast Nedam Infra Projects.’

Wat doen jullie precies bij Ballast Nedam Infra Projects?

‘We realiseren complexe infrastructuurprojecten in binnen- en buitenland. Denk daarbij aan de bouw van inventieve tunnels en bruggen, de aanleg van wegen of de uitbreiding van havens. We werken met veel specialistische disciplines aan projecten die de leefomgeving duurzaam en veilig maken voor toekomstige generaties. Dat doen we met onze technische kennis, de toepassing van innovatieve technologie en de focus op circulair grondstofgebruik.’

Hoe kwam je in contact met 4people?

‘Onze organisatie groeit hard en functies worden specialistischer en complexer. Daardoor groeide onze vraag naar hoogopgeleide medewerkers met specifieke ervaring en kwaliteiten. Die zijn schaars en hebben de banen in de bouwsector voor het uitkiezen. Dat betekent dat je gericht moet zoeken naar de juiste mensen en vervolgens razendsnel moet handelen. Daarnaast moet je partners hebben die de cultuur van het bedrijf begrijpen voor een juiste match. Met 4people vonden we snel de geschikte kandidaten.’

Wat kon 4people voor jullie betekenen?

‘Sinds de samenwerking hebben in twee jaar tijd zo’n 20 nieuwe medewerkers aangetrokken. De kracht zit hem vooral in de snelheid. 4people is als recruitmentspecialist sneller dan je als bouwbedrijf ooit zelf zou kunnen. Het scheelt vaak weken in het wervingsproces en die tijd kan cruciaal zijn in het bedrijfsbelang en huidige krappe arbeidsmarkt. We doen nog steeds eigen werving, maar voor de urgente zoektocht naar specialistische profielen is een strategische partner onmisbaar.’

Hoe zou je de samenwerking omschrijven?

‘Open en transparant. Joost (Hordijk) verdiepte zich in onze organisatie en zoekt daar een geschikte match op functie, maar vooral op persoonlijkheid. Hij is eerlijk over zijn twijfels bij kandidaten en neemt zijn verantwoordelijkheid wanneer er een mismatch tussen zit. Ik waardeer die manier van open en eerlijk communiceren en voel daardoor dat er echt met ons wordt meegedacht.’

Een partnerschap voor de toekomst dus?

‘Zeker, al is het natuurlijk ook afhankelijk van hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Maar op dit moment kun je als bouwbedrijf simpelweg niet zonder een strategisch partner als 4people.’