Werken als Senior Planjurist / Juridisch Adviseur Ruimtelijke Plannen bij de Gemeente Groningen?

Senior Planjurist of Juridisch adviseur Ruimtelijke Plannen | Groningen

Werkzaamheden

Doen waar je goed in bent

Wij willen ons team versterken met nieuwe collega’s; Als ruimtelijk adviseur/ planjurist schrijf je een deel van het omgevingsplan en adviseer je over de juiste procedure, de afstemming met ketenpartners en de consequenties van onjuiste inzet van participatie. Van beleid tot uitvoering wordt je ingezet om ervoor te zorgen dat hetgeen wat we bedenken aan de voorkant ook daadwerkelijk in de praktijk gebeurd. Je moet dan in staat zijn om te adviseren, verbinden en communiceren aan de voorkant en te toetsen, organiseren en te borgen aan de achterkant van de ruimtelijke keten.

Zo ziet één van jouw werkdagen eruit:

’s Ochtends heb je een meeting met de projectgroep van ons grote ontwikkelingsproject Stadshavens. Van meet af aan ben je volop betrokken. De planologische ambitie is hoog: het realiseren van koop- en sociale huurwoningen, historische gebouwen zoals de EMG-silo en Cova-schoorsteen gaan samen met moderne, hoogstedelijke architectuur. Het Damsterdiep krijgt een groene uitstraling en op het terrein van de zandoverslag komt een havenpark. Vanochtend staat op de agenda het vertalen van het stedenbouwkundig plan naar passende juridische bouwregels en werkingsgebieden. Waar voor een ander de regels al duizelen, heb jij je ideeën en advies al bijna klaar. Met de acties en uitwerking nadien heb je deze week nog wel even wat uurtjes nodig.

Aan het eind van de meeting zit je al met je gedachten bij een woningplan in Ten Boer; inhoudelijk moet je je er nog in verdiepen, maar je maakt alvast een lijstje van onderzoeken die voor deze éne woning nodig zijn en bent benieuwd. Tussendoor check je je mail en vraagt een collega jou of je straks nog even wilt meedenken over een Erfgoed vraagstuk; als team zijn we gevraagd om hier een advies op te geven. Je neemt even tijd voor de lunch en maakt een ommetje.

‘s Middags heb je een afstemmingsoverleg met de wethouder. De raad wil geitenhouderijen gaan verbieden. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de risico’s? De raad komt met een opdracht. Een mooie uitdaging.

De rest van de middag heb je voor jezelf geblokt om een deel van het omgevingsplan te schrijven voor de binnenstad, één van de eerste gebieden die we in procedure gaan brengen. Binnenkort gaat namelijk de eerste wijziging van het Omgevingsplan in procedure. Hiervoor zul je in samenwerking met collega’s een raadsvoorstel gaan schrijven.

Eind van de middag; de tijd vliegt. Je eet een hapje en maakt je klaar voor een borrel van de projectgroep van het Suikerterrein. Daar ga je ’s avonds nog even heen. Leuk om elkaar weer even live te zien!

Jij hebt er al van gehoord en gelezen; Groningen groeit hard als 6 e stad van Nederland. De komende jaren worden er 20.000 nieuwe woningen gebouwd. Ook werken we hard aan verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, wijk- en dorpsvernieuwing en onze groene, gezonde leefomgeving. De komst van de Omgevingswet combineert alle veranderingen op het gebied van bouwen, mobiliteit, natuur & milieu, water, gezondheid en leefkwaliteit. Goede ruimtelijke ordening staat of valt met duidelijke spelregels, heldere, snelle processen en ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven. Hoe vertalen we het gedachtegoed van de Omgevingswet van buiten naar binnen?

Eisen

Jij

 • werkt aan juridische vraagstukken binnen diverse ruimtelijke ontwikkelingen en integrale gebiedsopgaven van de gemeente, begeleidt procedures en speelt een belangrijke rol bij het opstellen of doorvertalen van ons ruimtelijke beleid;
 • adviseert projectmanagers, werkt mee in projectteams en werkt samen met vergunningverleners en handhavers;
 • adviseert programmaleiders, werkt mee in programmateams en werkt samen met de beleidsmedewerkers om nieuw beleid goed te implementeren en te borgen in het omgevingsplan;
 • schrijft zelfstandig aan planregels voor het omgevingsplan (ervaring hiermee is een pré);
 • stuurt stedenbouwkundige bureaus aan en begeleidt ze bij het maken van bestemmingsplannen en planregels voor het omgevingsplan;
 • bent in staat om zowel stedelijke als landelijke ambities te vertalen naar regelgeving en uitvoering.

Wij vragen

 • een afgeronde HBO- of WO-opleiding planologie, bestuursrecht of vergelijkbare opleiding;
 • kennis van het ruimtelijk bestuursrecht en ervaring met het (zelfstandig) opstellen en in procedure brengen van bestemmingsplannen;
 • kennis van de Omgevingswet en een duidelijk idee over (de opbouw en werking van) het omgevingsplan;
 • ervaring met vertegenwoordigen van een gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures;
 • goede mondelinge en schriftelijk (advies)vaardigheden.
   

Je bent zelfstandig en initiatiefrijk; je weet wat je te doen staat om de klus te klaren. Je denkt vooruit en werkt toe naar de gestelde doelen. Met jouw expertise en helder onderbouwd advies heb je impact op het gezamenlijke resultaat. Daarnaast ben je omgevingsbewust; je hebt een brede interesse en bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Bijzonderheden

Plek in de organisatie en ons team

Je komt te werken binnen de directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp van Stadsontwikkeling. De directie is verantwoordelijk voor de visie- en strategische beleidsvorming, kaderstelling en programmering van de thema’s Wonen, Wijkvernieuwing, Ruimtelijke Economie, Leefkwaliteit, Energie(transitie) en Mobiliteit. In totaal zijn we met ongeveer 120 medewerkers. Ons team bestaat uit ongeveer 6 gedreven planadviseurs die dagelijks met passie werken aan hun vak bij onze dynamische gemeente. In de transitie naar het Omgevingsplan is het team tijdelijk groter.

Solliciteren

Vul onderstaande formulier in om meteen te solliciteren op deze functie.

Voeg je CV toe. Geaccepteerde bestandstypen zijn DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!