Ben jij de ervaren adviseur in kabels en leidingen die wij zoeken?

Coördinator Kabels en Leidingen

Solliciteer op deze functie

Wie heeft de ambitie om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor dit ambitieuze project?

Solliciteer op deze functie

Werkzaamheden

Deze organisatie gaat in opdracht van Rijkswaterstaat het project Via15 uitvoeren.

Het project gaat de bestaande wegen verbeteren en nieuwe aanleggen over een lengte van meer van 33 kilometer met een nieuwe brug met een lengte van meer dan 2,5 kilometer.

Maar nog meer dan dat, deze organisatie draagt gezamenlijk de zorg voor de herontwikkeling van een gebied van maar liefst 150 hectare. Hier realiseren een natuur inclusief ontwerp, een verbinding voor mens en dier!!

Zij leveren met hun natuur inclusief ontwerp een bijdrage aan de ecologie door oa zwaluwnesten te bouwen, verbindingen voor vleermuizen te realiseren, schrale gronden en bosschages voor bijen te creëren en weidebloemen te zaaien voor de insecten ten behoeve van duurzame ecologische verbeteringen. En dit is maar een kleine opsomming van het geheel!

 

Doel van de functie
De Coördinator kabels & leidingen waarborgt dat de werkzaamheden met betrekking tot kabels & leidingen van de opdrachtgever en van derden op beheerste, transparante en veilige wijze worden uitgevoerd.

Kerntaken:
•    Het inventariseren van alle bestaande kabels & leidingen en voorzien van een unieke objectcode.
•    Het inventariseren van raakvlakken en/of knelpunten.
•    Het opstellen van raakvlakkenlijsten (k&l register) inclusief het categoriseren (1A, 1B of 3) van de kabels & leidingen derden (per deelgebied en per werkvak).
•    Het integreren van de KLIC-gegevens met het wegontwerp en de faseringen inclusief check van de voorbereidende inventarisatie door OG (check of alle k&l-gegevens aanwezig zijn).
•    Deelnemen aan de ontwerp overleggen (VO-DO-UO inclusief faseringen / BIM 3D), check de raakvlakken en komen tot een maatschappelijk verantwoorde oplossing:
– ongestoorde ligging in combinatie met beschermende maatregelen (Cat 1A / Cat 1B)
– Cat. 3 kabel of leiding, aanpassen inclusief uitwerken van concept oplossingen.
– Cat. 3 kabel of leiding, ongestoord laten liggen en/of aanpassen ontwerp / fasering.
•    Het initiëren en voeren van een overleg met Uitvoeringsmanager, Ontwerp / Fasering leider en Adviseur k&l om een definitieve keuze te bepalen / verleggingsplan af te stemmen.
•    Samen met Engineer k&l uitwerken van een definitief verleggingsplan (per kabel of leiding Categorie 3).
•    In samenwerking met K&L adviseur opstarten proces en opstellen VTA/VTM, KVV, POS en eindafrekening.
•    Het initiëren en voeren van overleggen met de k&l-beheerder(s) en opdrachtgever ( K&L adviseur RWS) omtrent de raakvlakken en de noodzakelijke aanpassingen en/of beschermen van kabels & leidingen inclusief rapporteren aan alle betrokken partijen.
•    Het coördineren (uitzetten tracé, controle engineering / ontwerp netbeheerder, obstakel vrij tracé, afstemmen VKM’s e.d.) van alle verleggingen kabels & leidingen welke worden uitgevoerd door de K&L-eigenaren (of haar aannemers), zodanig dat de werkzaamheden op een beheerste en veilige wijze worden uitgevoerd.
•    X-ref beheer van de tekeningen k&l, betreft bestaand, verleggingsplannen, eventuele uitvoeringstekeningen en revisie.
•    Centraal aanspreekpunt voor “zijn” deelgebied voor Opdrachtnemer (GelreGroen) en heeft het totaaloverzicht K&L.

Verantwoordelijkheden:
•    Legt verantwoording af aan Adviseur K&L dan wel rechtstreeks aan de Omgevingsmanager.
•    Verantwoordelijk voor de coördinatie kabels & leidingen derden (zowel intern als extern).

Eisen

Functie-eisen:

  • HBO of gelijkwaardig werk en denkniveau verkregen door ervaring.
  • Ruime ervaring (meer dan 5 jaar) in het coördineren van kabels & leidingen in grootschalige civiele projecten.
  • Relevante werkervaring (3 tot 5 jaar) binnen D&C contractvormen van multidisciplinaire projectcomplexiteit met een waarde groter dan 10 mio.
  • Heeft gevoel voor verhoudingen en weet op een diplomatieke manier netwerken op te bouwen en te onderhouden.
  • Communicatieve vaardigheden, oplossingsgericht en kosten bewust.
Solliciteer op deze functie