Combineer jij je coördinerende vaardigheden met je kennis van de Omgevingswet?

Coördinator Invoering Omgevingswet | Gouda

Werkzaamheden

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Het doel van deze wet is om het omgevingsbeleid en -recht verregaand te vereenvoudigen. In deze gemeente zijn we volop bezig om te zorgen dat we als organisatie klaar zijn om op de manier te gaan werken zoals de wet van ons vraagt. Maar we zijn er nog niet en daarom zoeken we jou.

Als gemeente geven we uitvoering aan het plan van aanpak om de lijn klaar te maken voor de veranderopgave. Daarbij zijn we vanuit het fysieke domein bezig met het vertalen van de omgevingsvisie naar gebiedsprogramma’s en het omgevingsplan. Dit vraagt een (nieuwe) integrale werkwijze waarbij initiatieven via de intake- en omgevingstafels begeleiden.

Dit doen we zo breed als nodig aan de hand van nog te organiseren gebiedssessies waarin we gebiedsprogramma’s gaan opstellen. Maar ook het organiseren van in company trainingen, evenals het uitwerken van een eerste omgevingsplan om met de systematiek te kunnen oefenen zijn allerlei zaken die om coördinatie vragen. Daarnaast moeten de verschillende vereisten zoals participatie, raadbevoegdheden en communicatie in lijn met elkaar worden gebracht. Om al deze stappen te (helpen) organiseren en om iemand te hebben die alle kikkers in de emmer houdt, zoekt de gemeente Gouda een coördinator Omgevingswet.

Je verantwoordelijkheden

 • Je coördineert de verschillende activiteiten binnen de gemeente die moeten resulteren in het kunnen werken met de omgevingswet.
 • Je bewaakt de planning voor de mijlpalen uit, en stuurt waar nodig bij aan de hand van het plan van aanpak.
 • Je organiseert (helpt mee) daar waar nodig om de verschillende activiteiten binnen de gemeente uit te voeren,
 • Je bewaakt het overzicht en zorgt dat de acties tijdig zichtbaar worden bij de verschillende collega’s en afdelingshoofden,
 • Je vervult een sturende, coördinerende en inspirerende rol bij het opstellen van de verschillende gebiedsprogramma’s;
 • Je begeleidt bestuur, organisatie en verschillende organisatieonderdelen bij het implementeren van en het uitvoering kunnen geven aan de omgevingswet in hun dagelijkse praktijk.
 • Je bent wat betreft de implementatie van de omgevingswet eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers.
 • Je verzorgt en begeleidt de tijdige en noodzakelijke besluitvorming rondom de invoering van de omgevingswet. (o.a. delegatie en mandaatbesluiten, legesverordening, adviescommissie ruimtelijke kwaliteit).
 • Je bewaakt de integraliteit van (beleids)ontwikkelingen rond de implementatie van de Omgevingswet.
 • Je helpt de organisatie om te werken in de geest van de wet en in lijn met de vastgestelde ambitie en met oog voor de aanwezige realisatiekracht.

Eisen

Wie jij bent
Overzicht houden, aanbrengen van structuur zonder goede samenwerking uit het oog verliezen past bij je. Je houdt van een uitdaging en het behalen van concrete resultaten. Daarbij is het coördineren van alle onderdelen uit een groter geheel naar een eenduidig doel iets waar je blij van wordt. Het organiseren van bijeenkomsten, het vertalen van datgene wat besproken wordt naar heldere taal en collega’s op weg helpen en betrekken zie je als een uitdaging. Je snapt mensen en wat ze beweegt om zo eventuele weerstand goed te kunnen adresseren en tot een oplossing te komen die zij zelf ook omarmen.  

Jouw profiel
 • Je bent in het bezit van een afgeronde HBO-opleiding;
 • Je hebt aantoonbare organisatorische ervaring, binnen de overheid is een pré; 
 • Je beschikt over kennis en ervaring van relevante wet- en regelgeving op het gebied van de Omgevingswet;
 • Je beschikt minimaal over 2 jaar ervaring binnen het Ruimtelijk Domein van de publieke sector;

Bijzonderheden

In eerste instantie kom je bij 4people in dienst, waarna je bij goed functioneren over gaat naar een dienstverband voor onbepaalde tijd bij onze opdrachtgever. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan de slag te gaan als 4people'aar met een vast dienstverband bij ons, waarbij je de kans krijgt om uiteenlopende uitdagende projecten uit te voeren. 

Het is een tijdelijke opdracht waar ze je inzet tot en met inwerkingtreding van de omgevingswet zullen nodig hebben.
 

Solliciteren

Vul onderstaande formulier in om meteen te solliciteren op deze functie.

Voeg je CV toe. Geaccepteerde bestandstypen zijn DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!