Aanjagen van milieubeleid binnen een leuke gemeente!

Beleidsadviseur Milieu | Hendrik Ido Ambacht

Werkzaamheden

Beleidsadviseur Milieu (28-36 uur) – Gemeente Hendrik Ido Ambacht
Functieomschrijving
Waar kom je te werken?
Hendrik-Ido-Ambacht is een kleine organisatie. Ruim 100 medewerkers zetten zich voortdurend in voor de inwoners, ondernemers en instanties en sluiten aan bij wat er leeft en speelt in de gemeente. Om dit met zo’n compacte organisatie te kunnen realiseren, is flexibiliteit en voldoende inzet van hoogwaardige professionals een randvoorwaarde.
De ambtelijke organisatie bestaat uit de afdelingen Bestuurszaken, Beheer Openbare Ruimte, Beleid en Ontwikkeling en het projectbureau De Volgerlanden. De organisatie staat onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De cultuur is informeel, de werksfeer is prettig en de onderlinge lijnen zijn kort. Het domein milieu valt binnen het team Ruimte, totaal 15 collega’s. Dit domein omvat o.a. het algemeen (lokaal) economisch beleid en de ontwikkeling van het vestigings- en ondernemersklimaat. Het team Ruimte werkt hard aan de ontwikkelingen in het ruimtelijk domein in deze gemeente: de implementatie van de Omgevingswet, maar ook de energietransitie zijn actuele thema’s binnen dit team. Binnen de afdeling is er ook een team Welzijn & Onderwijs dat de taakvelden binnen het sociaal domein bestiert. Tot slot zijn ook de grote projecten, zoals de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, binnen de afdeling ondergebracht.

Wat ga je doen?
Je gaat adviseren over het (nieuw) milieubeleid, evalueren en je doet verbetervoorstellen ten aanzien van het huidige beleid. Ook adviseer je het college en organisatie over de planning en controlezaken van de Regionale Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), zoals het jaarprogramma, jaarplan vergunningverlening, toezicht en handhaving en de begroting maar je bent hier ook het aanspreekpunt voor dossiers en voert relatiegesprekken met deze Omgevingsdienst. Hiernaast neem je deel aan verschillende (regionale) gemeentelijke overleggen met name op het gebied van lucht, bodem en (externe) veiligheid. Ook adviseer je ons over milieuaspecten (geluid, veiligheid en dergelijke) in het kader van omgevingsvergunningen bouwen en bestemmingsplannen en hierover bij bezwaar- en beroepszaken. Je bent voor milieuaspecten intensief betrokken bij de implementatie nieuwe Omgevingswet, ondersteunt projectleiders en beleidsadviseurs Klimaat en Duurzaamheid en bent financieel verantwoordelijk voor het beheer van de budgetten die beschikbaar zijn voor het beleidsterrein Milieu. Een zeer uitgebreide advies rol!

Eisen

Functie-eisen
Wat neem je mee?
- Beschikt over een hbo werk/denk niveau richting milieukunde of vergelijkbare studie;
- Hebt ervaring als milieuadviseur;
- Bent in staat om projectmatig en integraal te werken en kunt prima samenwerken;
- Beschikt zowel mondeling als schriftelijk over goede communicatieve vaardigheden en kunt effectief adviseren;
- Kunt goed analyseren en je bevindingen en adviezen helder, evenwichtig en overtuigend presenteren;
- Bent flexibel, ondernemend, pragmatisch, dienstverlenend en vooral oplossingsgericht;
- Bezit politieke- en bestuurlijke sensitiviteit en kunt vanuit het grotere geheel reflecteren op je eigen aandeel.

Bijzonderheden

Wat bieden we jou?
- Een mooi salaris, met arbeidsmarkt toelage uit de salaristabel gemeenten (afhankelijk van kennis en ervaring)
- De mogelijkheid om ook na Covid-19 (deels) thuis te werken;
- Bovenal een leuke, afwisselende baan in een organisatie waar het erg fijn werken is.

Solliciteren

Vul onderstaande formulier in om meteen te solliciteren op deze functie.

Voeg je CV toe. Geaccepteerde bestandstypen zijn DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!