Toe aan de volgende stap?

(Aankomend) Programma Manager | Assen

Werkzaamheden

Wij zoeken voor een grote klant naar een zeer gestructureerde ambitieuze projectleider, die de ambitie heeft om op termijn door te groeien naar Programma Manager.

Kenmerken rol MP+:
– Taken en verantwoordelijkheden zullen in gezamenlijkheid worden uitgevoerd en worden verdeeld tussen huidige Manager Projecten en MP+, waarnaar er wordt getracht om zoveel mogelijk taken en verantwoordelijkheden duidelijk te scheiden op basis van kennis en expertise. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het succesvol uitvoeren van het profiel Manager Projecten. 
– Een nauwe samenwerking met de huidige Manager Projecten is cruciaal voor het succesvol uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden. Hierbij is de inschatting dat dagelijkse afstemming nodig is.
– MP+ is een aanvullende rol op de Manager Projecten, gericht op het organiseren, uitwerken en afmaken van de taken die onder verantwoordelijkheid vallen van de Manager Projecten.

Het gaat hierbij om o.a.: 

  • Het gaan organiseren van wat er afgesproken is in de verschillende contractstukken (V&G management plan o.a.) en wat er binnen het programma ontwikkelt wordt, o.a. implementatie besturingsmodel en informatiemanagement
  • Het verbeteren en uitwerken van (nieuw) op te zetten (werk)processen en deze succesvol implementeren en borgen binnen de afdeling 
  • Het opvolgen en nakomen van de gemaakte afspraken en hier zowel intern als extern achteraan jagen en zorgen dat de gemaakte afspraken tijdig en volledig worden nagekomen 

Gewenste kennis & competenties
Must-have
– 
Gestructureerde organisator en afmaker
– Ervaren projectmanager met ruimte ervaring binnen de uitvoeringsprojecten
– Netwerk kunnen opbouwen (intern)
– Teamspeler welke in staat is overzicht te behouden en prioriteiten te bepalen 
– Kenmerkend in het kunnen organiseren, structureren, opvolgen en afmaken van werkzaamheden

Nice to have
– Ervaring in implementeren en uitvoeren prestatiemanagement
– Ervaring met uitvoeringsprojecten in de olie & gas 

Solliciteren

Vul onderstaande formulier in om meteen te solliciteren op deze functie.

Voeg je CV toe. Geaccepteerde bestandstypen zijn DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!

Hoe 4people het beeld van recruitmentbureaus veranderde

Voor HR-manager bij Dura Vermeer Anke Dijkens waren recruitmentbureaus vooral gladde praters die niet veel toevoegden aan de interne recruitmentafdeling. Sinds de kennismaking met Joost Hordijk van 4people veranderde die visie. ‘Ik hoop dat we de samenwerking de komende jaren nog verder uit kunnen breiden.’

Lees het verhaal